Ullattimacken


Ullatti Macken investerar i landsbygden

Tack vare projektstöd från landsbygdsprogrammet har Ullatti Macken Ekonomiska förening kunnat investera i utbyggnad av Macken. Ullatti Macken ekonomiska förening har för att säkerställa en levande landsbygd byggt ut den befintliga butikslokalen från 65m2 till 100 m2 samt lager och förråd. I den klimatsmarta byggnaden som invigdes i juni 2018 finns service tillgänglig för alla. Förutom att vara en välsorterad butik med dagligvaror och specialvaror är Ullatti Macken post-, system-, apoteks-, Bussgods samt Tipstjänst ombud. Med hjälp av investeringsbidrag har även en caféhörna inretts där alla är välkomna att ta en paus och även uträtta e-tjänster via surfplatta som finns tillgänglig. Ullatti Macken har under 2019 kunnat utöka sortimentet då investeringsbidrag har beviljats för butikshyllor, nya kylar och frysar. De nya lokalerna erbjuder en ergonomisk arbetsmiljö för anställda främst tack vare det nya varuintaget men även lagerinredning har förnyats tack vare projektstöd. 90 % av kostnaden för utbyggnad samt investering i ny butiksinredning har erhållits via investeringsbidrag från landsbygdsprogrammet.


https://nya.jordbruksverket.se  /landsbygdsprogrammet